Påminnelse till alla föreningar

AUG
12

Sedan i vintras pågår arbetet med att ta fram ett resultat- och statistiksystem för svensk friidrott. För att så säkert som möjligt kunna säkerställa att resultaten kopplas ihop med rätt person i databasen behöver statistiksystemet tillgång till några uppgifter i föreningarnas medlemsregister.
     Därför behöver alla föreningar logga in i RF:s IT-system IdrottOnline och med några knapptryckningar aktivera integrationen ”Friidrottsstatistiksystem”.
     All info om hur du gör
     Listan med föreningar som gjort integrationen och som alltså kan bortse från denna påminnelse
      /Jonas Hedman